Jord


Jordarbejde i Vejle, Kolding, Fredericia og Horsens

Hos T. Jarle elsker vi at have fødderne plantet godt i jorden – og meget gerne med hjælp fra vores maskinerpark. Din opgave inden for jordarbejde løses med præcision og til aftalt tid.


Vores kompetencer spænder vidt inden for professionelt jordarbejde. Opgaverne kan være små som store, men fælles for dem alle er, at vi klarer det hårde arbejde for dig.


Vi udfører blandt andet byggemodningsarbejde bestående af jordarbejde, afløb, forsyningsledninger samt belægning af vej og stianlæg. Desuden har vi vores egen moderne maskinpark og ikke mindst samarbejder efter behov med forskellige kompetente samarbejdspartnere.


Ønsker du vores bud på den bedste løsning til netop din jordopgave?
Så kontakt Thomas Jarle og få et uforpligtende besøg eller tilbud. 

SØGES

SKAL DU I MÅL?


Kontakt Thomas Jarle Mikkelsen for et tilbud på din opgave. 


T-Jarle_have
T-Jarle_PC210
T-Jarle_02
T-Jarle_03
T-Jarle_01
T-Jarle_header03

Jordarbejde

Have, anlæg og naturområder

 • Jordflytning
 • Gravearbejde
 • Etablering af sportsanlæg
 • Rydningsarbejde 
 • Terrænregulering
 • Oprensning af søer og vandløb
 • Aftømning af muld


Miljøopgaver med jord

 • Miljøoprensning
 • Miljøundersøgelse
 • Jordrensning
 • Håndtering af forurenet jord. Deponi/losseplads
 • Sortering af genbrugsmaterialer 
 • Udtagning af jord til de nødvendige analyser


Byggeri:

 • Byggemodning af grunde
 • Udgravning og afretning for nybygning, tilbygning og ombygning
 • Udgravning til kælderareal
 • Tilladelse til bortskaffelse af jord
 • Bortskaffelse af overskudsjord


Trafik og forsyning:

 • Rørlægning
 • Vejarbejde
 • Levering og udlægning af asfalt
 • Vedligeholdelse af veje og pladser
 • Etablering af rundkørsler
 • Etablering af støjvolde
 • Kloakering i eksisterende vej
Andre kompetencer...